RECKLESS

Moderní, původně soutěžní párový tanec pro 6-10 tanečníků. Je zde vidět výrazné prolínání mezi tanečníky, v refrému zajímavý akrobat. prvek. Pohodový tanec stvořený tanečníkům přímo na míru od taneč. mistra Pavla Lhotského.